Jste zde

Projektové Akce

 • 21. 10. 2014

  Cílem prvního workshopu, kromě navázání kontaktů, bylo získání zpětné vazby k potřebám zaměstnavatelů a zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb do reálné výuky. Zpětná vazba tak tvořila rámec pro tvorbu obsahu vzdělávacích modulů pro CEV.

  Workshop byl rozdělen do dvou hlavních částí. V první se jednalo o nalezení průniku mezi rozmanitými potřebami zaměstnavatelů, které byly následně zúženy do společných témat. V druhé části pak došlo k upřesnění rámcové podoby modulů.

  Zaměstnavatelé představili témata, rozsah a formát praktických zadání, které považují za klíčové a kde mohou přispět svou expertízou a zkušenostmi. Hlavní metodou workshopu byla diskuse v menších skupinách. Po následné hromadné diskuzi došlo ke shrnutí výsledků.

  Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 1 v rámci Klíčové aktivity 1
 • 2. 12. 2014

  Hlavním cílem druhého workshopu bylo představení konkrétní podoby vzdělávacích modulů CEV a případových studií/praktických zadáních zaměřených na jednotlivé tematické oblasti. Došlo k předání zpětné vazby od partnerů projektu.

  Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1, Workshop 2 v rámci Klíčové aktivity 1
 • 18. 11. 2014 a 25. 11. 2014

  Během listopadu 2014 proběhla 2 ze 4 plánovaných setkání v rámci Klíčové aktivity 4 zaměřených na sdílení zkušeností mezi učiteli. 18. 11. 2014 proběhlo setkání pro pedagogy z gymnázií a obchodních akademií a 25. 11. 2014 byl uspořádán workshop pro pedagogy z odborných škol technických. Výstupy z těchto workshopů budou východiskem pro zpracování Metodického pokynu.

  Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4, Workshopy v rámci Klíčové aktivity 4
 • Od prosince 2014 probíhá v nově vybudované učebně CEV praktická výuka žáků středních škol pod vedením lektorů a odborníků z Fakulty sociálně ekonomické UJEP a expertů z praxe. Pro vlastní praktickou výuku byly vytvořeny speciální interaktivní vzdělávací moduly z oblasti trhu práce, podnikání, řízení podniku, finanční gramotnosti, PC gramotnosti a webu, soft skills a projektového řízení.

  Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV, Praktická výuka v učebně CEV